Bestuur

Contact gegevens Bestuur GHVV’13 

Website-Communicatie.

Functie Naam Mail Tel
Voorzitter Ad van der Bom info@bom-en-breevaart.nl 06-53372278
Secretaris David van Trigt secretaris@ghvv13.nl 06-53134318
Penningmeester Martin de Groot penningmeester@ghvv13.nl 06-52571571
Voorzitter Jeugd Jan Landman jannemiek.landman@upcmail.nl  06-33162497
Coördinator Kantinecommissie Mariëlle Deul kantine@ghvv13.nl 06-22061802
Coördinator Beheer & Onderhoud Wim Barendrecht onderhoud@ghvv13.nl 06-20907724
Coördinator Sponsorcommissie Rene Dijkshoorn sponsoring@ghvv13.nl 06-16594513
Wedstrijdsecretaris Senioren Mark van Opstal wedstrijdzakensenioren@ghvv13.nl 06-24906743
Wedstrijdsecretaris Jeugd Gert de Jong wedstrijdzakenjeugd@ghvv13.nl 06-46444706
Website Communicatie Hans Martens website@ghvv13.nl 06-53997588