Informatie m.b.t. de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de gehele Europese Unie (EU).

Alle organisaties die met persoonsgegevens werken hebben hiermee te maken! Dus o.a. stichtingen en verenigingen, met leden, abonnees en vrijwilligers, zoals ook GHVV’13.

Wat verandert er per 25 mei 2018?

 • Organisaties hebben toestemming nodig om persoonsgegevens te hebben en te gebruiken;
 • Personen hebben het recht inzage te krijgen in de opgeslagen persoonsgegevens;
 • Organisaties moeten kunnen bewijzen dat ze een geldige toestemming hebben gekregen;
 • De organisatie moet kunnen aantonen dat ze aan de AVG voldoen.

Welke maatregelen heeft GHVV’13 genomen?

 • Ten behoeve van de ledenadministratie van GHVV’13 zijn persoonsgegevens gecentraliseerd opgeslagen in de database van Sportlink Club;
 • Er is bepaald wie de persoonsgegevens mag inzien en/of wijzigen;
 • Bij de secretaris kun je vragen jouw gegevens te wijzigen en/of te verwijderen;
 • Bij aanmelding van nieuwe leden zal toestemming worden gevraagd via het “Aanmeldingsformulier GHVV’13” om de persoonsgegevens ten behoeve van de ledenadministratie te gebruiken, evenals voor andere voetbal gerelateerde activiteiten en/of voetbal gerelateerde berichtgeving;
 • Vastleggen wie waarvoor verantwoordelijk is.

Wie maken er binnen GHVV’13 gebruik van uw/jouw persoonsgegevens?

 • De persoonsgegevens worden beheerd door de secretaris van GHVV’13 (zie webiste ghvv13.nl voor laatste update). Deze is ook de enige persoon vanuit het bestuur die de bevoegdheid heeft om deze persoonsgegevens in te zien, te muteren en/of te verwijderen;
 • De betalingsgegevens (o.a. bankrekeningnummer) van alle leden worden beheerd door de penningmeester van GHVV’13 (zie website voor laatste update). Deze is ook de enige persoon vanuit het bestuur die de bevoegdheid heeft om deze betalingsgegevens in te zien, te muteren en/of te verwijderen;
 • De wedstrijdsecretaris Senioren en de wedstrijdsecretaris Jeugd (zie webiste voor laatste update) hebben alleen inzage in de team gerelateerde administratie. De persoonsgegevens gaan in dit geval niet verder dan naam, geboortedatum en KNVB-relatienummer;
 • Alle leiders en trainers hebben alleen inzage in de team gerelateerde administratie van hun eigen team. De persoonsgegevens gaan in dit geval niet verder dan naam, geboortedatum en KNVB-relatienummer van hun eigen team;
 • De website van GHVV’13 (ghvv13.nl) wordt beheerd door de webmaster (zie website voor laatste update). Deze is ook de enige persoon vanuit het bestuur die de bevoegdheid heeft om informatie op de website te plaatsen, te muteren en/of te verwijderen;
 • Vanuit social media maakt GHVV’13 alleen gebruik van Facebook. Het account van Facebook (GHVV’13) wordt beheerd de webmaster. Dit is ook de enige persoon vanuit het bestuur die de bevoegdheid hebben om informatie op het Facebook-account van GHVV’13 te plaatsen, te muteren en/of te verwijderen.