Nieuws

Mededeling m.b.t. contributie seizoen 2018 – 2019

Voor het seizoen 2018 – 2019 zijn de contributiebedragen als volgt:
 
Categorie                                    Contributie per 2018 – 2019
Mini-pupillen                                              €   50,00
Pupillen (D t.e.m. F)                                  € 110,00
Junioren (A t.e.m. C)                                 € 120,00
Senioren (spelend)                                    € 160,00
Niet-spelende leden                                   €  40,00
 
Voor het seizoen 2018 – 2019 zal de inning van de contributie plaats vinden in de week van maandag 24 september t.e.m. vrijdag 28 september as. Dit zal, zoals gebruikelijk, via automatische incasso gebeuren en wel via incassant ID NL16ZZZ664123230000 op naam van GHVV’13 te Geervliet/Heenvliet.
 
Indien de contributie NIET geïnd kan worden vóór 19 oktober as., zal het betreffende lid pas weer kunnen deelnemen aan trainingen én wedstrijden, nadat de contributie na deze datum is bijgeschreven op IBAN-rekening NL58 RABO 0310 9694 68 van GHVV’13.
 
 
Bestuur GHVV’13