Nieuws

Mededeling m.b.t. contributie seizoen 2019 – 2020

Mededeling m.b.t. contributie seizoen 2019 – 2020

Voor het seizoen 2019 – 2020 zijn de contributiebedragen als volgt:

 

Categorie Contributie per 2019 – 2020
Mini-pupillen €   50,00
Pupillen (JO9 t.e.m. JO13) € 115,00
Junioren (JO14 t.e.m. JO19) € 130,00
Senioren (spelend) € 170,00
Niet-spelende leden €   40,00

Voor het seizoen 2019 – 2020 zal de inning van de contributie plaats vinden in de week van maandag 23 september t.e.m. vrijdag 27 september as. Dit zal, zoals gebruikelijk, via automatische incasso gebeuren en wel via incassant ID NL80ZZZ403858340000 op naam van GHVV’13 te Geervliet/Heenvliet.

Indien de contributie NIET geïnd kan worden vóór 16 oktober as., zal het betreffende lid pas weer kunnen deelnemen aan trainingen én wedstrijden, nadat de contributie na deze datum is bijgeschreven op IBAN-rekening NL58 RABO 0310 9694 68 van GHVV’13.

Bestuur GHVV’13