Nieuws

Nieuwjaar toespraak 2019 van de Voorzitter Ad van der Bom.

Goedemiddag beste voetbalvrienden,

Allereerst een speciaal welkom aan Leden van Verdienste
Vandaag zijn we iets over de helft van ons eerste lustrum van onze mooie voetbalvereniging die op 1 juli 2016 is opgericht. Een mooi moment om eens terug te blikken en ons de vraag te stellen “Wat gaat er goed en wat kan beter?” Laten we eens een aantal zaken benoemen. Allereerst durf ik te stellen dat de fusie op zich geslaagd kan worden genoemd. Er is geen sprake van twee kampen en als dit al wordt aangehaald, dan bijna altijd vanuit een humoristische invalshoek. Ik weet bijna zeker, en met mij velen, dat de eerdere samenwerking bij de jeugd, via de SJO GHVV’13, daartoe absoluut heeft bijgedragen. Dat leidde ertoe dat de samensmelting bij de senioren ook geruisloos is verlopen. Ik denk dat dit alles een hele goede zet is geweest. Bij de start van de fusievereniging zijn vrijwel alle vrijwilligers doorgegaan. Dat is op zich prachtig geweest. Aan de andere kant moeten we constateren dat we, en daarin zijn we echt niet uniek, te maken hadden én hebben met een groot aantal oudere vrijwilligers. Natuurlijk zijn we hier ontzettend blij mee. En we hopen ook dat niet alleen deze, maar alle vrijwilligers nog lang en hopelijk gezond aan ons verbonden blijven. Toch hebben we de afgelopen tweeënhalf jaar gemerkt dat het aantal vrijwilligers langzaamaan afneemt. Een zorgelijke ontwikkeling én reden voor ons als bestuur om in oktober jongstleden een bijzondere ledenvergadering uit te schrijven. Dat was een mooi moment voor onze leden om ons te adviseren en ideeën aan te dragen. Hiermee zijn we aan de slag gegaan en we hebben er vertrouwen in dat we in januari kunnen komen met een Plan van Aanpak. Wel is het zo dat de aanpak van een aantal mensen om de kantinediensten voor de locatie Heenvliet, na het stoppen van Arie en Tony Aalbregtse medio vorig jaar, het voorbeeld is geweest voor de door ons gewenste aanpak. Met veel enthousiasme én vooral een persoonlijke benadering hebben zij ervoor gezorgd dat het bestand aan vrijwilligers voor deze taak binnen de kortste keren is uitgebreid. We zijn er nog niet, maar het is fantastisch om te zien wat zij hebben teweeg gebracht. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, Dat geldt niet anders voor onze vereniging. Met ca. 5.000 inwoners voor beide dorpen zullen wij nooit een grote vereniging worden. Maar langzamerhand zijn we, jammer genoeg, nog één van de weinige sportverenigingen in beide dorpen. Daarom des te belangrijker dat wij een omgeving creëren voor onze jeugd waarin een ieder zich thuis voelt en zodanig wordt op- en begeleid dat hij of zij beter wordt gemaakt. Dat betekent ook dat wij willen investeren in de begeleiders, te weten trainers en leiders van onze jeugdteams. Dit jaar zijn we een opleidingsprogramma gestart, de Rode Draad genoemd. Helaas verloopt dit niet succesvol en voor ons als bestuur reden om te bezien of deze samenwerking moet worden gecontinueerd of op een andere wijze moet worden ingevuld. Want voor ons staat wel voorop dat het uitgangspunt, ook begeleiders naar een hoger niveau tillen, moet prioriteit. Dat verdienen de begeleiders zelf, maar vooral ook de jeugd! Opleiden en begeleiden is één ding, maar een goede accommodatie helpt hier ook bij. En dan komen we automatisch uit bij het feit dat we nog steeds op twee locaties opereren. Hier zijn we het met z’n allen over eens: absoluut geen gelukkige situatie. Maar er komt licht aan de horizon. Zoals het er nu naar uitziet, als er verder geen lijken uit de kast komen, gaat in april van dit jaar daadwerkelijk begonnen worden met de ontwikkeling van ons nieuwe complex Guldelandt. En op 10 januari 2020, zo is de harde deadline, kunnen wij dan ons nieuwe schitterende complex betrekken. Verder nog een aantal aspecten op voetbaltechnisch gebied. Met uitzondering van het derde elftal, dat we helaas hebben moeten terugtrekken, draaien alle lagere senioren- en jeugdteams, meisjes en dames teams hun wedstrijden af in hun competities. Sommige teams bovenin of het midden, andere meer in de onderste regionen. Het belangrijkste blijft echter dat het plezier voorop staat. Natuurlijk helpt het als de resultaten positief zijn. Is dat niet het geval, dan komt het erop aan dat we met elkaar de weg naar boven wordt ingeslagen, hoe moeilijk dat soms ook is. Bij de selectie zijn de resultaten beslist positief te noemen. Het tweede staat prachtig bovenaan en het eerste heeft de afgelopen weken de weg naar boven gevonden, waardoor het nu stevig in de middenmoot staat. Ten aanzien van de hoofdmacht heeft de Technische Commissie in samenspraak met het Dagelijks Bestuur de afgelopen weken diverse gesprekken gevoerd en ik ben verheugd te kunnen melden dat de samenwerking met John Stougje ook voor komend seizoen is gewaarborgd. Over de invulling van de rest van de Technische Staf zal zo spoedig mogelijk helderheid worden gegeven. De Vriendenclub van GHVV’13 gaat het ook goed maar kan altijd beter u kunt hier lid van worden voor € 50,00 per jaar we hebben nu 161 betalende leden. Voor de vereniging hebben ze n 2018 een elektrisch scorebord, nieuwe training doeltjes voor de jeugd aangeschaft. Verder kunt u genieten van onze jaarlijkse haringparty. Deze word voor de leden van vrienden georganiseerd, Dus wat let u om het nieuwe jaar goed te beginnen lid te worden voor de club ik hoor u graag.

Rest mij verder een ieder een voorspoedig, maar vooral gezond en sportief 2019 toe te wensen.