Concept Normen & Waarden

Statuut ‘Normen & Waarden’

1. Doelstelling van het statuut van GHVV’13
Het bestuur van de GHVV’13 wil in KNVB-verband meehelpen om excessen tegen te gaan door dit statuut in het leven te roepen en inzake het sociaal-ethisch beleid binnen de invloedsfeer van onze vereniging een preventief en correctief beleid te voeren. Als uitgangspunt geldt bij het formuleren en hanteren van onze verenigingsnormen en -waarden de code die het landelijk platform tegen Geweld op Straat heeft geformuleerd.

Kortweg gezegd:

“Respect voor de ander, Geweldloosheid, Aanspreekbaarheid op gedrag en op het bepalen van eigen grenzen bij wat toelaatbaar is en niet”.

Beleidskader: preventief en correctief optreden

LEES HIER MEER