Nieuws

Verzoek wedstrijdwijzigingen

Beste Elftalleiders,

Het bestuur heeft besloten dat tijdens komend seizoen ieder team slechts 1x een aanvraag bij het wedstrijdsecretariaat mag indienen om een thuiswedstrijd te laten verplaatsen naar een andere datum. Reden tot dit besluit is het feit dat dit het afgelopen seizoen veel te vaak is gebeurd wat een enorme inspanning van onze wedstrijdsecretarissen heeft gevergd. Niet alleen het overleg met de tegenstanders maar ook het afzeggen en opnieuw regelen van scheidsrechters kost erg veel tijd.
GHVV’13 heeft maar 1 wedstrijdveld met verlichting welke regelmatig in gebruik is voor trainingen. De beschikbaarheid van dit veld voor doordeweekse avondwedstrijden is dus zeer beperkt en zal ook nog eens gebruikt moeten worden voor bekerwedstrijden en wedstrijden van O23.
Ook is het bestuur van mening dat wij een zaterdagvereniging zijn en de wedstrijden dus ook op zaterdag dienen te worden afgewerkt. Ieder lid weet dit en hij/zij zal er zoveel mogelijk voor moeten zorgen beschikbaar te zijn op deze dag, zodat alle teams wekelijks compleet zijn. Daar geeft een ieder zich tenslotte voor op.
In geval van een uitwedstrijd dienen de elftalleiders van de senioren zelf contact op te nemen met de tegenstander om het verzoek kenbaar te maken. Wanneer in onderling overleg wordt besloten dat een wedstrijd verplaatst wordt moet dit worden gemeld bij de wedstrijdsecretaris zodat de wijziging in Sportlink kan worden verwerkt, dan wel bij de KNVB kan worden gemeld. De elftalleiders van de jeugdteams kunnen deze aanvragen via de Wedstrijdsecretaris Jeugd indienen, die deze verzoeken dan in behandeling zal nemen.
Verzoeken van tegenstanders zullen in overleg met het betreffende team worden gehonoreerd, mits het een verzoek voor een uitwedstrijd is, welke bij de tegenstander wordt afgewerkt. Verzoeken van tegenstanders om thuiswedstrijden van GHVV’13 te verplaatsen naar een doordeweekse avond zullen zonder overleg worden afgewezen op basis van bovengenoemde redenen.
Wij zijn ons er van bewust dat een en ander mogelijk kan leiden tot het niet op komen dagen van een van onze teams. Dit heeft een boete voor de vereniging tot gevolg. Wanneer eenzelfde team voor de 2e maal niet op komt dreigt uitsluiting van de competitie en worden dus alle teamleden gedupeerd. Dit dient ten alle tijden voorkomen te worden!
Wél blijft de KNVB regel van kracht die zegt dat ieder team per seizoen één baaldag mag opnemen, mits dit vóór 1 maart 2019 is. Daarna komt deze mogelijkheid tot inhalen van betreffende wedstrijd in het gedrang en accepteert de KNVB geen baaldagen meer.

Wij gaan er van uit jullie bij deze voldoende te hebben geïnformeerd.

Het Bestuur.